Ärtyneen suolen hoito – tunnelukkojen hoito skeematerapialla

Skeematerapiassa hoidetaan aikuisen henkilön tunnelukkoja. Tunnelukot juontuvat lapsuuden traumaattisista kokemuksista, jotka ovat aiheuttaneet erinnäisiä selviytymiskeinoja. Nämä selviytymiskeinot ovat usein tarpeellisia lapsen elämässä, mutta haitallisia aikuisten maailmassa.

Tunnelukot näkyvät aikuisen henkilön käytöksessä joko aggressiivisuutena, välttelynä tai passivoitumisena. Räikeissä esimerkeissä aikuinen saattaa täysin lamaantua esimerkiksi auktoriteettiasemassa olevan henkilön huutaessa hänelle. Toisaalta aikuinen saattaa reagoida liiankin voimakkaasti ja agressiivisesti vaikkapa saadessaan kriittistä palautetta. Tunnelukot näkyvät myös parisuhteissa vaikkapa totaalisena alistumisena tai riitatilanteiden välttelynä.

Kaikkeen ylläolevaan liittyy vahvasti negatiivinen “sisäinen keskustelu”, joka voi haitata vaikkapa töissä, parisuhteessa tai harrastuksissa onnistumista tai niistä nauttimista. Skeematerapiassa pyritään irroittautumaan näistä negatiivisista sisäisistä “vanhemmista / auktoriteeteista” käymällä läpi erinnäisiä lapsuuden kokemuksia ja voimaannuttamalla sisäistä “tervettä aikuista”, sekä toki sisäisiä lapsi-osiamme.

Skeematerapiassa käytetään paljon erinnäisiä mielenharjoitteita, kuten läsnäoloharjoituksia, mielipaikkaharjoitteita ja turvakuplaharjoituksia. Näiden avulla pyritään oppimaan lisää kehostamme ja mielestämme, parantaen muun muassa tunteiden säätelykykyä ja turvallisuuden tunnetta.

Yhdistän skeematerapian hoitoihin myös Emotional freedom techniques (EFT) hoidot, joiden avulla voidaan voimistaa uskoa itseensä ja omiin kykyihinsä, sekä vähentää ahdistuneisuutta ja paljon muuta. Käytän kehollisia tuntemuksia ankkurina psykologisille tunteille, katsoen kehoa kokonaisuutena.

Katso asiakaspalautteita

Marian ärtyneen suolen hoidon palaute

Marian palaute IBS-hoidoista,
(8 tapaamista / 4kk hoitoa)

“Vatsani oli alussa tosi herkkä ja reagoi muutoksiin todella ärhäkkästi. Nyt sen toiminta on jopa lähellä normaalia”

Vatsani toiminta aiheutti myös stressiä; esimerkiksi jos oli muutaman tunnin ajomatka edessä, jouduin ramppaamaan vessassa useita kertoja ennen matkaa.

Nyt Kevinin hoitojen seurauksena, vatsan toiminta on oikeasti rauhoittunut – se on jopa lähellä normaalia. Ruokavaliota on saatu näinkin lyhyessä ajassa (4kk) laajennettua jo muutamalla ruoka aineella.

Alussa tiedostin stressaavaani paljon ja tunnelukkojakin löytyi joita halusin availla. Mietin että miten sitä itseään hoitaisi, kun ibs kanssa lääkärit käskee vaan opetella elämään, eikä mahdollisuutta terapiaan ollut.
 
Sitten löysin Kevinin hoitopaketin joka kuulosti liian hyvältä ollakseen totta. Voiko olla olemassa ihminen jolta saisi noin kokonaisvaltaista hoitoa? Päätin ottaa häneltä hoitopaketin, eikä ole kaduttanut.
 
Kevinin kanssa on todella helppo puhua ja työskennellä, eikä naurultakaan pysty välttymään. Paljon on tullut ymmärrystä ja ahaa elämyksiä liittyen omaan ajatusmaailmaan ja käyttäytymiseen, kun lapsuuden traumoja on käyty läpi. 

Elintapoja on myös paljon käyty läpi ja vaikka omat elintavat olivatkin jo alussa suhteellisen hyviä, niin pienellä viilauksella on saatu muutosta aikaan tässäkin suhteessa.
 
Olen myös oppinut tiedostamaan tunnelukoista johtuvia käyttäytymismallejani ja kykenenkin muokkaamaan käyttäytymistäni pikkuhiljaa paremmaksi.

Katso myös muut ärtyneen suolen hoitomuodot:
Neurokineettinen Terapia IBS:n hoitomuotona
Elämäntapaneuvonta IBS:n hoitomuotona
Emotional freedom techniques (EFT) IBS:n hoitomuotona


Lue myös:
Tunnelukot ärtyneessä suolessa