Kategoria Hoitomuodot

Tunnelukkojen hoidolla on paikkansa IBS:än hoidossa

Ärtyneen suolen hoito – tunnelukkojen hoito skeematerapialla

Skeematerapiassa hoidetaan aikuisen henkilön tunnelukkoja. Tunnelukot juontuvat lapsuuden traumaattisista kokemuksista, jotka ovat aiheuttaneet erinnäisiä selviytymiskeinoja. Nämä selviytymiskeinot ovat usein tarpeellisia lapsen elämässä, mutta haitallisia aikuisten maailmassa. Tunnelukot näkyvät aikuisen henkilön käytöksessä joko aggressiivisuutena, välttelynä tai passivoitumisena. Räikeissä esimerkeissä aikuinen saattaa…

Uni on todella tärkeä asia ärtyneen suolen hoidossa

Ärtyneen suolen hoito – elämäntapaneuvonta

Ärtyneessä suolessa, eli stressivatsassa, elämäntapaneuvonnasta on paljon hyötyä, sillä elämäntapojen muokkaaminen on ensiarvoisen tärkeää kroonisissa oireyhtymissä. Ärtyvän suolen oireyhtymän oireet voidaan saada jopa vuosiksi pois erinnäisin tavoin, joista elämäntapojen muokkaaminen on isossa roolissa. Elämäntavat voivat joko parantaa terveyttämme ja hyvinvointiamme,…

Neurokineettistä hoitoa voidaan joskus käyttää ärtyneen suolen hoitona

Ärtyneen suolen hoito – neurokineettinen terapia (NKT)

Neurokineettisellä terapialla (NKT) hoidetaan ärtynyttä suolta kahdessa eri tapauksessa: 1) Mikäli syynä oireilulle ovat lantionpohjan häiriöt, voidaan Neurokineettisellä terapialla hoitaa näitä oireita. Toisaalta, nämä häiriöt voivat johtua henkisistä traumoista, kuten lapsuusajan traumat, jolloin hoitoon toimii paremmin Emotional Freedom Techniques.  2)…

Tunteiden hoido on tärkeää ärtyneen suolen oireyhtymässä

Ärtyneen suolen hoito – emotional freedom techniques (EFT)

EFT, eli Emotional Freedom Techniques on tehokas tapa hoitaa ärtyneen suolen stressiperäisiä oireita. Stressi on yksi ärtyneen suolen isoimpia triggereitä / laukaisijoita ja saattaa jopa olla merkittävässä osassa ärtyneen suolen oireyhtymän alkamiselle. Stressiä, stressinsietokyvyn ongelmia, tunnelukkoja ja negatiivisia ajatuksia, sekä…