Ärtyneen suolen hoito – elämäntapaneuvonta

Ärtyneessä suolessa, eli stressivatsassa, elämäntapaneuvonnasta on paljon hyötyä, sillä elämäntapojen muokkaaminen on ensiarvoisen tärkeää kroonisissa oireyhtymissä. Ärtyvän suolen oireyhtymän oireet voidaan saada jopa vuosiksi pois erinnäisin tavoin, joista elämäntapojen muokkaaminen on isossa roolissa.

Elämäntavat voivat joko parantaa terveyttämme ja hyvinvointiamme, tai huonontaa niitä. Joskus elämäntavat ovat selkeästi huonoja, kuten esimerkiksi silloin kun emme liiku tai syömme roskaruokaa. Kuitenkin joskus elämäntavat voivat olla näennäisesti hyviä, mutta kuitenkin epäedullisia nykytilanteemme kannalta. Näin tapahtuu esimerkiksi ärtyneessä suolessa silloin kun pyritään syömään monipuolisesti, mutta suoliston ja hermoston kunto ei vielä salli sitä.

Ärtyneen suolen kohdalla elämäntapojen muuttaminen voi olla keskeinen tekijä. Esimerkiksi unihygienian parantaminen, ruokavalion korjaaminen, tiettyjen lisäravinteiden nauttiminen, liikunnan lisääminen tai vähentäminen, sekä liikuntaan liittyvien tapojen muokkaaminen voivat olla todella tärkeitä asioita IBS:n oireiden hallinnan kannalta.

On kuitenkin huomioitava, ettei elämäntapaneuvonta yksinään kykene hoitamaan kaikkia oireyhtymän oireita. Tämä on tärkeä muistaa, sillä ärtyneen suolen hoidon tulee olla monipuolista ja kokonaisvaltaista. Siinä tulee ottaa huomioon muun muassa psyykkeen vaikutukset, potilaan taustat ja paljon muuta. Lue ärtyneen suolen hoidosta lisää.

Katso myös muut hoitomuodot:
Neurokineettinen Terapia ärtyneen suolen hoitomuotona
Emotional Freedom techniques ärtyneen suolen hoitomuotona
Skeematerapia, eli tunnelukkojen hoito ärtyneen suolen hoitomuotona


Katso asiakaspalautteita

Tanjan ärtyneen suolen hoidon palaute

Tanjan palaute IBS-hoidoista,
(8 tapaamista / 4kk hoitoa)

Unen laatu on parantunut huomattavasti ja IBS:n oireilu on vähentynyt merkittävästi hoidon aikana. Koen hoitokerrat todella luottamuksellisina ja minun on helppo avautua kipeistäkin asioista.”

Minulla on ollut monenlaista problematiikkaa, joista suurimpina murheina uniongelmat sekä IBS. Olen saanut nukkumiseen todella hyviä vinkkejä, sekä ymmärtänyt IBS:n moninaisuuden.

Olen saanut ylivireän ja kierroksilla käyvän kroppani hieman rauhallisemmaksi.
 
Parasta on ollut se, ettei kerralla tule liikaa ja liian isoja haasteita, vaan uusia tapoja opetellaan pikku hiljaa, jolloin niitä on hektisessä arjessa helpompi toteuttaa.

Tärkeää on ollut myös se, että tilanteiden muuttuessa äkillisesti, Kevin on osannut vastata juuri sen hetken haasteisiini.
 
Kevinillä on todella laaja tietämys asiasta kuin asiasta ja jos Kevin ei tiedä jotain tiettyä asiaa, niin hän selvittää sen. Hän osaa pitää turvallisen ilmapiirin kipeidenkin asioiden käsittelyssä, joka on tärkeää mm. traumoja purkaessa.

Koen hoitokerrat todella luottamuksellisina ja minun on helppo avautua kipeistäkin asioista.