Ärtyneen suolen hoito – emotional freedom techniques (EFT)

EFT hoito Joel Hakalan kanssa

EFT, eli Emotional Freedom Techniques on tehokas tapa hoitaa ärtyneen suolen stressiperäisiä oireita. Stressi on yksi ärtyneen suolen isoimpia triggereitä / laukaisijoita ja saattaa jopa olla merkittävässä osassa ärtyneen suolen oireyhtymän alkamiselle. Stressiä, stressinsietokyvyn ongelmia, tunnelukkoja ja negatiivisia ajatuksia, sekä IBS-identifioitumista voidaan hoitaa muun muassa Emotional Freedom Techniques hoidoilla (EFT). Emotional Freedom Techniques (EFT) hoito on tieteellisesti tutkittu hoitomenetelmä (lähde 1, lähde 2, lähde 3, lähde 4, lähde 5), joskin on tärkeä tiedostaa että tutkimusten koot ovat vielä suhteellisen pieniä. Joka tapauksessa, näyttäisi siltä, että EFT voi auttaa muun muassa seuraavalla tavalla:

– Lievään masennukseen (jopa -35%)
– Stressiin (kortisoli laski jopa -37%)
– Ahdistukseen (jopa -40%)
– PTSD:hen (jopa -32%)
– Kipuun (jopa -57%)
– Tunnelukkoihin / negatiiviseen itsepuheluun
– Mielihaluihin (jopa -74%)

Myös fyysiset ongelmat voivat olla henkisiä taustaltaan. Esimerkiksi häpeä voi aiheuttaa ongelmia käden ylös nostamisessa tai äänen voimakkaassa projisoimisessa, sekä ryhdissä.

Pelko selän satuttamisesta taas voi aiheuttaa toisella jalalla seisomista tai kehon taivutusta yhteen suuntaan. Tällöin henkisen tunnelukon hoitaminen parantaa myös fyysisiä häiriöitä.

Koska en ole koulutettu psykologi, tekemäni EFT ei sovellu sinulle jos kärsit vakavista henkisistä ongelmista, kuten vakava masennus (itsemurha-ajatukset yms), psykoosi tai muu vastaava.

Mitä EFT hoidoissa tehdään ja millaisia tuloksia sillä saadaan?
Koska video kertoo paljon enemmän, kuin teksti, suosittelen katsomaan asiakaspalautteita.

On kuitenkin huomioitava, ettei EFT yksinään kykene hoitamaan kaikkia oireyhtymän oireita. Tämä on tärkeä muistaa, sillä ärtyneen suolen hoidon tulee olla monipuolista ja kokonaisvaltaista. Siinä tulee ottaa huomioon muun muassa ravitsemuksen vaikutukset, potilaan taustat ja paljon muuta. Lue ärtyneen suolen hoidosta lisää.

Katso myös muut ärtyneen suolen hoitomuodot:
Neurokineettinen Terapia IBS:n hoitomuotona
Elämäntapaneuvonta IBS:n hoitomuotona
Skeematerapia, eli tunnelukkojen hoito

Katso asiakaspalautteita

Tanjan ärtyneen suolen hoidon palaute

Tanjan palaute IBS-hoidoista,
(8 tapaamista / 4kk hoitoa)

Unen laatu on parantunut huomattavasti ja IBS:n oireilu on vähentynyt merkittävästi hoidon aikana. Koen hoitokerrat todella luottamuksellisina ja minun on helppo avautua kipeistäkin asioista.”

Minulla on ollut monenlaista problematiikkaa, joista suurimpina murheina uniongelmat sekä IBS. Olen saanut nukkumiseen todella hyviä vinkkejä, sekä ymmärtänyt IBS:n moninaisuuden.

Olen saanut ylivireän ja kierroksilla käyvän kroppani hieman rauhallisemmaksi.
 
Parasta on ollut se, ettei kerralla tule liikaa ja liian isoja haasteita, vaan uusia tapoja opetellaan pikku hiljaa, jolloin niitä on hektisessä arjessa helpompi toteuttaa.

Tärkeää on ollut myös se, että tilanteiden muuttuessa äkillisesti, Kevin on osannut vastata juuri sen hetken haasteisiini.
 
Kevinillä on todella laaja tietämys asiasta kuin asiasta ja jos Kevin ei tiedä jotain tiettyä asiaa, niin hän selvittää sen. Hän osaa pitää turvallisen ilmapiirin kipeidenkin asioiden käsittelyssä, joka on tärkeää mm. traumoja purkaessa.

Koen hoitokerrat todella luottamuksellisina ja minun on helppo avautua kipeistäkin asioista.