top of page
Search

Ärtyneen suolen hoito – neurokineettinen terapia (NKT)

Updated: Apr 13


Neurokineettisellä terapialla (NKT) hoidetaan ärtynyttä suolta kahdessa eri tapauksessa:


1) Mikäli syynä oireilulle ovat lantionpohjan häiriöt, voidaan Neurokineettisellä terapialla hoitaa näitä oireita. Toisaalta, nämä häiriöt voivat johtua henkisistä traumoista, kuten lapsuusajan traumat, jolloin hoitoon toimii paremmin Emotional Freedom Techniques.


2) Joskus keholliset kivut, esimerkiksi vammojen vuoksi, voivat estää potilasta liikkumasta kuten hän haluaisi. Tämä voi aiheuttaa stressiä ja pahentaa ärtyneen suolen oireyhtymän oireita. Näitä kipuja ja liikkuvuushäiriöitä voidaan hoitaa Neurokineettisellä terapialla, jolloin hoitojen vaikutukset voivat auttaa ärtyneen suolen oireiden kanssa.


Esimerkiksi muun muassa lonkan alueen ja vatsan leikkaukset voivat vaikuttaa viskeraan, eli sisäelinten kalvostoon, aiheuttaen kalvojen ja lihasten toimintahäiriöitä, jotka taas voivat vaikuttaa negatiivisesti kipukokemuksiin ja mahdollisesti myös vatsan toimintaan.

Lonkankoukistajan ongelmat voivat esimerkiksi kalvoston kautta vaikuttaa palleaan, joka taas saattaa kireytyä siten, että sen läpi kulkeva “vagus” hermo, eli kiertäjähermo, puristuu.


Vagus vaikuttaa suoraan vatsan toimintaan, muun muassa muokaten vatsahapon eritystä.

Tämän lisäksi esimerkiksi aerobisen liikunnan, kuten juoksu, ollaan huomattu vähentävän masennusta tehokkaasti (1). Psyykkeestä puhuttaessa on muistettava myös että krooninen kipu, kuten kipu yleensäkin, vaikuttaa henkiseen hyvinvointiin ja henkinen hyvinvointi vaikuttaa kipuihin (2). Näin ollen, NKT:llä voidaan vähentää stressiä joka johtuu kivuista, sekä parantaa mahdollisuuksia liikkua ja täten lisätä potilaan omahoito mahdollisuuksia.


Miten NKT toimii? Motorisen kontrollin (motor control) teorioiden mukaan aivot kontrolloivat kehoa erinnäisin järjestelmin. Näihin kuuluu muun muassa liikkeen oppiminen ja opitun liikkeen tekeminen, mutta myös opitun liikemallin muuttaminen. Yksi tärkeimmistä osista aivoissa liittyen motoriseen kontrolliin on pikkuaivo (3), joka muun muassa toimii liikkeen oppimisessa, uudelleen oppimisessa ja muokkaamisessa, sekä liikkeen “oikeellisuuden” tarkistajana.


Neurokineettinen Terapia vaikuttaa motoriseen kontrolliin muun muassa juuri pikkuaivojen kautta. Häiriöt motorisessa kontrollissa, eli liikkeessä, johtavat nimittäin usein kiputiloihin ja jäykkyyksiin.

On kuitenkin huomioitava, ettei NKT yksinään kykene hoitamaan kaikkia oireyhtymän oireita. Tämä on tärkeä muistaa, sillä ärtyneen suolen hoidon tulee olla monipuolista ja kokonaisvaltaista. Siinä tulee ottaa huomioon muun muassa psyykkeen vaikutukset, potilaan taustat ja paljon muuta. Lue ärtyneen suolen hoidosta lisää.


Katso myös muut ärtyneen suolen oireyhtymän hoitomuodot: Emotional Freedom Techniques ärtyneen suolen hoitomuotona Elämäntapaneuvonta ärtyneen suolen hoitomuotona Skeematerapia, eli tunnelukkojen hoito ärtyneen suolen hoitomuotona


Lähteet:

1) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28402866/?from_term=aerobic+training+depression&from_pos=9

2) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25810926/?from_term=pain+and+depression&from_pos=3

3) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4347949/

112 views0 comments
bottom of page