top of page
Search

Ärtyneen suolen hoito – tunnelukkojen hoito skeematerapialla

Updated: Apr 16


Skeematerapiassa hoidetaan aikuisen henkilön tunnelukkoja. Tunnelukot juontuvat lapsuuden traumaattisista kokemuksista, jotka ovat aiheuttaneet erinnäisiä selviytymiskeinoja. Nämä selviytymiskeinot ovat usein tarpeellisia lapsen elämässä, mutta haitallisia aikuisten maailmassa.


Tunnelukot näkyvät aikuisen henkilön käytöksessä joko aggressiivisuutena, välttelynä tai passivoitumisena. Räikeissä esimerkeissä aikuinen saattaa täysin lamaantua esimerkiksi auktoriteettiasemassa olevan henkilön huutaessa hänelle. Toisaalta aikuinen saattaa reagoida liiankin voimakkaasti ja agressiivisesti vaikkapa saadessaan kriittistä palautetta. Tunnelukot näkyvät myös parisuhteissa vaikkapa totaalisena alistumisena tai riitatilanteiden välttelynä.


Kaikkeen ylläolevaan liittyy vahvasti negatiivinen “sisäinen keskustelu”, joka voi haitata vaikkapa töissä, parisuhteessa tai harrastuksissa onnistumista tai niistä nauttimista. Skeematerapiassa pyritään irroittautumaan näistä negatiivisista sisäisistä “vanhemmista / auktoriteeteista” käymällä läpi erinnäisiä lapsuuden kokemuksia ja voimaannuttamalla sisäistä “tervettä aikuista”, sekä toki sisäisiä lapsi-osiamme.


Skeematerapiassa käytetään paljon erinnäisiä mielenharjoitteita, kuten läsnäoloharjoituksia, mielipaikkaharjoitteita ja turvakuplaharjoituksia. Näiden avulla pyritään oppimaan lisää kehostamme ja mielestämme, parantaen muun muassa tunteiden säätelykykyä ja turvallisuuden tunnetta.


Yhdistän skeematerapian hoitoihin myös Emotional freedom techniques (EFT) hoidot, joiden avulla voidaan voimistaa uskoa itseensä ja omiin kykyihinsä, sekä vähentää ahdistuneisuutta ja paljon muuta. Käytän kehollisia tuntemuksia ankkurina psykologisille tunteille, katsoen kehoa kokonaisuutena.


Lue lisää tunnelukoista

77 views0 comments
bottom of page