top of page
Search

Ärtynyt suoli – mistä se johtuu ja mitkä asiat laukaisevat sen?

Updated: Apr 16

Ärtynyt suoli on hyvin monipuolinen oireyhtymä ja sillä on monia mahdollisia aiheuttajia ja triggereitä. Triggerit, eli ärtyneen suolen laukaisijay, ovat asioita jotka saavat oireet hetkellisesti pahenemaan. Ärtyneen suolen oireyhtymää on harmillisen vaikea diagnosoida, sillä se voi johtua useasta eri asiasta, eikä siksi voida sanoa, että ärtyneellä suolella olisi jokin yksittäinen “syy”. Olenkin pyrkinyt tämän blogin aikana kirjaamaan ylös yleisimpiä syitä ärtyneen suolen puhkeamiselle sekä sen oireiden pahenemisjaksoille (“flare up”), jotta jokainen tästä oireyhtymästä kärsivä saisi mahdollisimman paljon selkeää, tieteeseen perustuvaa tietoa ongelmastaan. Tämän blogin aiheina ovat:

Tämä lista ei missään nimessä ole tyhjentävä, eikä sitä tule käyttää itsesi diagnoimiseen. Käythän lääkärillä saadaksesi ärtyneen suolen oireyhtymän diagnoosin tai epäillessäsi muuta ongelmaa kuin ärtynyt suoli! HUOM! Tämä sivu on vielä kesken. Tulen lisäämään sivulle hyödyllisiä linkkejä, sitä mukaan kun kirjoitan lisää artikkeleita. Siksi kannattaa kirjanmerkitä tämä sivu ja palata siihen aina vähän väliä! Lue myös: Terminologia Kuinka moni kärsii? Ärtyneen suolen oireet ja rajoittavuus Ärtyneen suolen hoito – mitä tulee ottaa huomioon?Psyykkeen ja stressin vaikutus ärtyneessä suolessa


Stressi on tunnetusti yksi keskeisimpiä asioita ärtyneen suolen kohdalla ja jopa 51% ärtyneestä suolesta kärsivistä on kokenut erittäin rankan ja stressaavan elämänvaiheen tai tilanteen ennen IBS:n oireiden alkamista (1). Se voi toimia selkeänä triggerinä tai ylläpitäjänä (2).


Stressiä on kahta eri tyyppiä: lyhytkestoista (akuutti) ja pitkäkestoista (krooninen), joista kroonien stressi on ärtyneessä suolessa selkeästi tärkeämpi. Stressiä tulee yleisesti ottaen paljon työ- ja perheympäristöstä, omien moraalisten / eettisten ajatusten ollessa konfliktissa oman tekemisen kanssa (esimerkiksi teet työtä, joka menee eettisiä ajatuksiasi vastaan), taloudellisesta tilanteesta ja esimerkiksi omista negatiivisista sisäisistä keskusteluista (huono minäkuva, itsensä sättiminen jne). Muun muassa negatiiviset lapsuudenajan kokemukset voivat aiheuttaa tunnelukkoja, jotka ovat lapsuudessa ja nuoruudessa opittuja selviytymismalleja ja reagointitapoja, jotka ilmentyvät aikuisena aktivoituessaan tiedostomattomana toimintana. Esimerkkejä tunnelukoista ovat vihastuminen aina, kun joku ei tee asioita kuten sinä pyydät tai pelko siitä, että epäonnistut. Nämä tunnelukot aiheuttavat stressiä usein jopa päivittäisessä elämässämme ja miltei aina tiedostomattomasti, jonka vuoksi niiden hoito on ensiarvoisen tärkeää. Stressi kykenee vaikuttamaan ruoansulatukseen happotasapainoa järkyttävästi, bakteerikantoja heikentävästi, hormonalisesti, tulehdusta lisäävästi, hermoston toimintaa häiritsevästi ja monella muulla tavalla. Voit lukea lisää aiheesta psyyke ja ärtynyt suoli: Ärtynyt suoli ja stressi – tärkeät perusteet Keskittyminen ja ärtynyt suoli: Vähennä kipua Ripuli vai ummetus: Suoliston nopeus Lapsuuden traumat Lantionpohjan häiriöt ja ärtynyt suoli (mm. stressin vaikutus) Tunnelukkojen muodostuminen, vaikutukset ja hoito Skeematerapia ärtyneen suolen hoidossaLoiset, virukset, bakteerit / sairaudet ja muut ongelmat ärtyneen suolen oireiden aiheuttajinaOn mahdollista, että ärtyvän suolen oireyhtymä diagnisoidaan väärin, sillä on useita sairauksia jotka aiheuttavat ärtyneen suolen oireet. Yleisimpiä näistä lienevät keliakia ja laktoosi-intoleranssi, mutta onneksi Suomessa testataan nämä kaksi hyvinkin helposti ja rutiininomaisesti.

On kuitenkin useita muita sairauksia, jotka voidaan diagnisoida ärtyneen suolen oireyhtymäksi.


Joskus ärtyneen suolen aiheuttajana toimii loinen, virus tai bakteeri (3). Osa tapauksista voi johtua esimerkiksi ruokamyrkytyksestä. Itseasiassa eräässä tutkimuksessa huomattiin, että riski saada ärtynyt suoli oli jopa 4.2 kertainen heilä, joilla oli ollut ohutsuolen tulehdus viimeisen vuoden aikana. Loisten aiheuttamien tulehdusten kohdalla, jopa 41.9% potilaista kyseisessä tutkimuksessa saivat ärtyneen suolen. Bakteerin aiheuttama tulehdus taas johti 13.8%:lla ärtyneeseen suoleen (4).

Voit lukea lisää aiheesta: Ripuli vai ummetus: Suoliston nopeus Lantionpohjan häiriöt ja ärtynyt suoliTulehdukset ärtyneessä suolessa


Vaikka ärtyvän suolen oireyhtymää ei yleensä kutsuta tulehdukselliseksi, matala-asteinen tulehdus on iso osa sitä. Matala-asteisen tulehduksen ollaan todettu olevan iso osa hyvinkin monen taudin ja syndrooman kohdalla, joten vaikka tulehdusta on vähän, sen vaikutukset eivät ole vähäisiä (5).

Koska matala-asteinen tulehdus on vaikea huomata mm. paksusuolen tähystyksessä, sen tutkiminen ärtyneen suolen aiheuttajana on suhteellisen uusi juttu. Matala-asteinen tulehdus tarkoittaa sitä, kun kehon kudokset ovat pienessä tulehdustilassa. Akuuttina tulehdus voi olla hyvinkin hyödyllinen, mutta pitkittyneessä tulehduksessa piilee huomattavia vaaroja (6).

Ravinnon ja ruokailutapojen merkitys ärtyneessä suolessaÄrtynyt suoli on yleisempää niillä joilla on ahmimishäiriö (7). Myös aterian kalorimäärä vaikuttaa suuresti ärtyvässä suolessa (8), koska IBS-D:stä (ripulipainoitteinen ärtynyt suoli) kärsivillä suoliston “gastrokolinen heijaste”, eli ruoan syömisestä aiheutuva suoliston relfeksi, jonka avulla suolisto työntää ruokaa eteenpäin, on huomattavasti voimakkaampi kuin normaalisti. IBS-C:ssä (ummetuspainoitteinen ärtynyt suoli), sen sijaan tämä heijaste saattaa olla hidastunut. Mitä isompi ateria / kalorimäärä, sen isommat ripulipohjaisen ärtyneen suolen oireet luultavammin ovat. Näin ollen, ärtyvän suolen oireyhtymän oireet saattavat helpottua pienentämällä ateriakokoja ja syömällä useammin.

Kalorimäärän lisäksi ruoan syömisnopeus, pureskelun määrä, ympärillä olevat virikkeet ja joissain tapauksissa esimerkiksi FODMAP:ien määrä vaikuttavat oireiden voimakkuuteen. Voit lukea lisää aiheesta ravinto / ruokailu ja ärttynyt suoli: Ärtynyt suoli ja suoliston nopeus Ärtyneen suolen hoito lisäravinteilla Ärtynyt suoli ja ummetus (mm. ruoan vaikutus)Liikunnan vaikutus ärtyneessä suolessa


Liikunta on tärkeä osa elämää, myös ärtyneen suolen kanssa. Itseasiassa, tutkimuksissa ollaan huomattu, että liikunta auttaa ärtyneen suolen kohdalla todella tehokkaasti, vähentäen suolisto-oireita (9).Liikunta ei auta vain fyysisesti, vaan myös vähentää ahdistuneisuutta ja lievää masennusta, jolloin se vaikuttaa ärtyneeseen suoleen psyykkisen hyvinvoinnin lisääntymisen kautta (10). Sen sijaan erittäin pitkäkestoinen tai intensiivinen liikunta saattaa vaikeuttaa etenkin ripulipohjaisesta ärtyneestä suolesta kärsivien tilannetta, sillä “normaali” vatsakin saattaa reagoida muun muassa maratooniin ripulilla (11). Huomoithan, että ummetuksessa liikunta ei auta läheskään yhtä yleisesti. Tästä voit lukea lisää täältä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö ummetuspohjaisesta ärtyneestä suolesta kärsviän kannattaisi pyrkiä liikkumaan, sillä liikunta auttaa heitäkin vähintään psyykkeen kautta.


Unen tärkeys ärtyneessä suolessa


Jokainen meistä tietää hyvän unen olevan todella tärkeä asia, mutta silti unettomuudesta tai univaikeuksista kärsii huomattavan iso määrä koko maailman populaatiosta. Yli 65 vuotiailla unettomuuden määrä on huimat 60%, mutta jopa nuorilla määrät ovat 10-30% luokkaa (12).

Ärtyvän suolen oireyhtymän potilaista jopa 37,6%:lla (13) on uniongelmia, joskin vielä ei ole selvää johtuuko tämä ärtyneestä suolesta vai ovatko uniongelmat yksi syy oireyhtymälle. Unen tiedetään kuitenkin vaikuttavan myös psyykkiseen hyvinvointiin, kuten masentuneisuus ja ahdistuneisuus, sekä kiputiloihin kuten ärtynyt suoli ja muut krooniset kipuoireyhtymät.

Seksuaalihormonien muutokset ärtyneessä suolessa


Seksuaalisuus ja seksi ovat todella tärkeitä asioita jotakuinkin jokaisen elämässä. Tästä huolimatta ärtyneen suolen kohdalla ei juurikaan puhuta seksuaalisuudesta ja siihen liittyvistä ongelmista. On kuitenkin useita asioita, jotka voivat vaikuttaa niin nautintoon, kuin uskaliaisuuteen ja kyvykkyyteen, sekä ärtyneen suolen oireisiin. Valitettavasti myös seksi itsessään voi olla ärtyneen suolen oireyhtymästä kärsivillä oireita laukaiseva tekijä. Voit lukea lisää aiheesta seksuaalihormonit / seksuaalisuus ja ärtynyt suoli: Ärtynyt suoli ja seksuaalisuus – osa 1


Lähteet:

(1) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4692018/ (2) https://www.webmd.com/ibs/guide/stress-anxiety-ibs#1 (3) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29498019/?from_term=parasite+ibs&from_pos=3 (4) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28069350/?from_term=parasite+ibs&from_pos=8 (5) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30288077/?from_term=ibs+low-grade+inflammation&from_pos=1 (6) https://www.livescience.com/52344-inflammation.html (7) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24182635/?from_term=ibs+excessive+eating&from_pos=3 (8) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK549888/ (9) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21206488/ (10) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21495519/?from_term=how+exercise+effects+anxiety&from_pos=1 (11) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1021858/ (12) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5353813/ (13) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29652034/?from_term=insomnia+IBS&from_pos=4

713 views0 comments
bottom of page