Avainsana Ärtynyt suoli ja psykologia

Tunnelukkojen hoidolla on paikkansa IBS:än hoidossa

Ärtyneen suolen hoito – tunnelukkojen hoito skeematerapialla

Skeematerapiassa hoidetaan aikuisen henkilön tunnelukkoja. Tunnelukot juontuvat lapsuuden traumaattisista kokemuksista, jotka ovat aiheuttaneet erinnäisiä selviytymiskeinoja. Nämä selviytymiskeinot ovat usein tarpeellisia lapsen elämässä, mutta haitallisia aikuisten maailmassa. Tunnelukot näkyvät aikuisen henkilön käytöksessä joko aggressiivisuutena, välttelynä tai passivoitumisena. Räikeissä esimerkeissä aikuinen saattaa…
Tunnelukot ovat iso asia ärtyneessä suolessa

Tunnelukot ja ärtynyt suoli: muodostuminen, vaikutukset ja hoitaminen

Tunnelukkojen ymmärtäminen ja hoidattaminen ovat tärkeitä asioita niin ärtyneen suolen oireyhtymässä kuin myös muidenkin stressistä kärsivien henkilöiden (lue: nyky-yhteiskunnassa jotakuinkin kaikkien) kohdalla. Tämä blogikirjoitus pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:– Mitä hyötyä tunnelukkojen hoitamisesta on?– Mikä on tunnelukko?– Minkälaisia tunnelukkoja ylipäätänsä on?–…
stressi on iso asia ärtyneen suolen oireyhtymässä

Ärtynyt suoli (IBS) ja stressi, osa 1 – tärkeät perusteet

Tämän blogin aikana käyn läpi ärtyneeseen suoleen liittyviä stressitekijöitä, niiden alkuperiä, yleisiä stressin perusteita hermostotasolla (parasympaattinen ja sympaattinen hermosto), sekä kroonisen ja akuutin stressin eroja ja stressin vaikutuksia ärtyneen suolen oireyhtymään. Blogin sisältö:1) Mitkä asiat aiheuttavat stressiä?2) Mitä ovat parasympaattinen…
lantionpohjan toiminta IBS:ässä

Ärtynyt suoli ja lantionpohjan häiriöt

Lantionpohjan ongelmat ovat mahdollisesti isokin asia ärtyneessä suolessa, sillä näiden lihasten toiminta on erittäin tärkeää ulostamisen kannalta. Tämä on asia jota etenkin naisten tulee miettiä oman ärtyneen suolensa kohdalla, sillä ärtynyt suoli on yleisempää naisilla kuin miehillä, kuten ovat myös…
Lapsuuden suru saattaa pysyä mukana aikuisuuteen

Ärtynyt suoli – lapsuuden traumat

Kuinka lapsuuden traumat vaikuttavat ärtyneessä suolessa? Miten näiden hoitaminen voi helpottaa ärtyvän suolen oireyhtymän oireita? Tämän blogin aikana haluan vastata muun muassa näihin kysymyksiin, sekä selventää lukijoille lapsuuden aikana saatujen traumojen purkamisen tärkeyttä henkisen hyvinvoinnin parantamisen näkökulmasta. Tämän lisäksi haluan…
Tunteiden hoido on tärkeää ärtyneen suolen oireyhtymässä

Ärtyneen suolen hoito – emotional freedom techniques (EFT)

EFT, eli Emotional Freedom Techniques on tehokas tapa hoitaa ärtyneen suolen stressiperäisiä oireita. Stressi on yksi ärtyneen suolen isoimpia triggereitä / laukaisijoita ja saattaa jopa olla merkittävässä osassa ärtyneen suolen oireyhtymän alkamiselle. Stressiä, stressinsietokyvyn ongelmia, tunnelukkoja ja negatiivisia ajatuksia, sekä…