Avainsana Ärtynyt suoli ja psykologia

Tunnelukkojen hoidolla on paikkansa IBS:än hoidossa

Ärtyneen suolen hoito – tunnelukkojen hoito skeematerapialla

Skeematerapiassa hoidetaan aikuisen henkilön tunnelukkoja. Tunnelukot juontuvat lapsuuden traumaattisista kokemuksista, jotka ovat aiheuttaneet erinnäisiä selviytymiskeinoja. Nämä selviytymiskeinot ovat usein tarpeellisia lapsen elämässä, mutta haitallisia aikuisten maailmassa. Tunnelukot näkyvät aikuisen henkilön käytöksessä joko aggressiivisuutena, välttelynä tai passivoitumisena. Räikeissä esimerkeissä aikuinen saattaa…

Tunnelukot ovat iso asia ärtyneessä suolessa

Tunnelukot ja ärtynyt suoli: muodostuminen, vaikutukset ja hoitaminen

Tunnelukkojen ymmärtäminen ja hoidattaminen ovat tärkeitä asioita niin ärtyneen suolen oireyhtymässä kuin myös muidenkin stressistä kärsivien henkilöiden (lue: nyky-yhteiskunnassa jotakuinkin kaikkien) kohdalla. Tämä blogikirjoitus pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:– Mitä hyötyä tunnelukkojen hoitamisesta on?– Mikä on tunnelukko?– Minkälaisia tunnelukkoja ylipäätänsä on?–…

lantionpohjan toiminta IBS:ässä

Ärtynyt suoli ja lantionpohjan häiriöt

Ärtyneen suolen oireyhtymän hoidossa puhutaan miltei aina vain ruokavaliosta ja fyysisiä ongelmia ei juurikaan oteta huomioon. Tämä on valitettavaa, sillä muun muassa lantionpohjan ongelmat voivat aiheuttaa osan ärtyneen suolen oireista. Tulen tämän blogin aikana osoittamaan miksi lantionpohjan lihasten toiminta tulee…

Lapsuuden suru saattaa pysyä mukana aikuisuuteen

Ärtynyt suoli – lapsuuden traumat

Ärtyneen suolen kohdalla stressistä puhutaan liian vähän. Mikä on vielä huolestuttavampaa on se, ettei lapsuuden traumojen vaikutuksesta ärtyneeseen suoleen puhuta juurikaan yhtään, vaikka tämä on tieteellisesti todistettu asia. Tämän artikkelin aikana osoitan kuinka lapsuuden traumat vaikuttavat ärtyneen suolen syntyyn ja…

Tunteiden hoido on tärkeää ärtyneen suolen oireyhtymässä

Ärtyneen suolen hoito – emotional freedom techniques (EFT)

EFT, eli Emotional Freedom Techniques on tehokas tapa hoitaa ärtyneen suolen stressiperäisiä oireita. Stressi on yksi ärtyneen suolen isoimpia triggereitä / laukaisijoita ja saattaa jopa olla merkittävässä osassa ärtyneen suolen oireyhtymän alkamiselle. Stressiä, stressinsietokyvyn ongelmia, tunnelukkoja ja negatiivisia ajatuksia, sekä…