top of page
Search

Ärtyneen suolen hoidon tulee olla kokonaisvaltaista

Updated: Apr 16


Ärtyneen suolen hoidon tulee olla monipuolista ja kokonaisvaltaista


Koska ärtynyt suoli on hyvin monimutkainen oireyhtymä, ei sen hoitaminenkaan ole yksiselitteistä. Ärtynyt suoli voi johtua hyvinkin monesta eri asiasta ja sillä saattaa olla useita eri laukaisevia tekijöitä, joka on otettava hoidossa huomioon.


Esimerkiksi seuraavia asioita tulee miettiä, jotta hoito onnistuu mahdollisimman hyvin: 1) Ruokavalion vaikutus kehoon ja mikrobikantaan, mukaan lukien lisäravinteet ja yksitoikkoisen ruokavalion vaikutukset

2) Psykologiset tekijät, jopa lapsuudesta saakka

3) Mahdolliset allergiat ja intoleranssit

4) Ruokailutottumukset ja -tavat

5) Unihygienia ja unen laatu

6) Päivittäisessä elämässä esiin tulevat mahdolliset negatiiviset tavat ja ajatukset

7) Fyysiset häiriöt, jotka voivat aiheuttaa lisäongelmia tai jopa joskus aiheuttaa oireyhtymälle tyypillisiä oireita

8) Elämänrakenne työpaikalla ja kotona

9) Lääkitysten vaikutus

10) Matala-asteisen tulehduksen vaikutukset ja sen hoitaminen

11) Sukupuolen ja iän vaikutus

12) Parasiitit ja loiset, sekä bakteeri/virustartunnoista johtuneiden vakavien oksennustautien vaikutukset

13) Muiden sairauksien mahdollisuuden kartoittaminen (esimerkiksi mikroskooppinen koliitti tai haiman toimintahäiriöt) ja paljon muuta! Kuten varmasti näet, IBS:n hoito ei ole yleensä vain ruokavalion muutosta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö ruokavalion muutos voisi saada isojakin muutoksia aikaiseksi. Esimerkiksi vatsan mikrobikantaan ja kehon tulehdustilaan on mahdollista saada selkeää muutosta ruokavalion muokkaamisella, joten tämä on erittäin tärkeä osa kokonaiskuvaa. Valitettavasti usein yhteen asiaan fokusoiminen tuo tuloksia jotka ovat joko tilapäisiä tai “tehokkaita laastareita”, eli eivät hoida itse juurisyytä.Miksi siis juurisyitä pitäisi hoitaa kokonaisvaltaisesti?Jos juurisyytä ei hoideta, “laastari” ei yleensä riitä tai ainakaan anna yhtä hyviä tuloksia kun juurisyyn hoidolla olisi mahdollista saada. Asiaa voi ajatella näin: Kuvittele, että keittiön pesukoneen sähköjohto kuvastaa hermostoa, jossa informaatio kulkee. Johdossa kulkeva sähkö taas kuvastaa signaaleja jotka kulkevat hermostossa. Virrankatkaisin kuvastaa päällä olevaa juurisyytä. Johdon pää pesukoneen kohdalla kuvastaa selkärankaa. Pesukone, joka on kiinni johdossa, taas kuvastaa aivojasi. Ajatellaan nyt normaalin suoliston ja hermoston toimintaa. Kuvittele, että virrankatkaisijasta painaminen ei tuota tarpeeksi sähköä, jotta impulssi menisi johtoon. Näin käy esimerkiksi kun suolistossa on pieni määrä kaasua, eikä se aktivoi hermostoa sen ihmeellisemmin. No, ehkäpä nyt tuleekin oikein iso määrä kaasua – virrankatkaisijasta painaminen tuottaa nyt sen verta sähköä että impulssi menee johtoa pitkin johdon loppuun saakka (selkärankaan) ja sieltä pesukoneeseen (aivoihin), mutta vain hetkellisesti. Pesukoneessa olevat komponentit (signaalin kivuksi tulkitsevat asiat aivossa), eivät kuitenkaan vielä mene päälle. Sähkömäärän (hermoston aktivoitumisen) pitää olla todella kova, pitkäkestoinen ja sen pitää yhdistyä muihin asioihin (mm. suru, viha tai muut negatiiviset tunteet; muistikuvat aiemmista kokemuksista; unenpuute; aivojen huomio / fokus asiaan), jotta informaatiosta muokataan negatiivinen kokemus – eli kipu.


Ärtyneestä suolesta kärsivän hermosto ei toimi normaalisti. IBS on oikeastaan kroonisen kivun oireyhtymä, vähän kuten Fibromyalgiakin on. Näin ollen hermosto on ylikuormittunut ja on oppinut tehokkaammaksi – sille on muodostunut pitkäaikainen muistijälki. Usein pitkälle kroonistunut hermoston yliaktivoituminen myös tappaa hermosolujen vieressä olevia “jarruttaja soluja” (gliasolut) ja aiheuttaa aivoissa signaalin “ylianalysointia”. Tämä yhdistelmä aiheuttaa sen, että hermoston solut ovat tehokkaampia ottamaan signaalia vastaan; kykenevät antamaan signaalin myös kemikaaleista, joita aiemmin eivät olisi voineet käyttää tähän; eivät ole “jarrutuksen” alaisena ja saavat aivoissa aikaan isomman reaktion kuin normaalisti.

Tämä on juuri se, mitä ärtyneessä suolessa ei voida parantaa. Siksi johdosta tuleva signaali saa pesukoneen päälle selkeästi pienemmällä katkaisijan napsasulla (ulkoisella stimuluksella), kuin normaalisti. Mitä siis tehdä asialle? Tässä vaiheessa kannattaa estää katkaisijan päälle laittaminen ja vähentää pesukoneen toimintaa. Toisin sanoen, haluamme vähentää hermoston signaalien lähettämistä juurisyiden ja triggereiden / laukaisijoiden hoitamisella. Tämän lisäksi haluamme auttaa mieltä keskittymään positiivisempiin asioihin, jotta sisään tulevia signaaleja ei tulkittaisi niin negatiivisessa valossa.Kuinka hoidan ärtyneen suolen oireyhtymää?


Ensinnäkin on tärkeä tiedostaa, että on tilanteita, joissa minä en ole ensimmäinen apu. Esimerkiksi silloin kun alkuperäinen ongelma on allergia, intoleranssi, parasiitti tai bakteeri. Myös vaikkapa vakava masennus on hoidettava muualla. Näissä tapauksissa on käytävä lääkärillä tai psykoterapeutilla. Tällöin esimerkiksi lääkkeiden käyttö voi olla täysin perusteltua. Kun nämä ongelmat ovat hoidettu, on tärkeää varmistaa kehon ja mielen tasapaino myös muilla tavoin, jotta voidaan varmistaa mahdollisimman hyvä palautuminen.


Tähän samaan hengenvetoon sanon, että jos sinulla ei vielä ole IBS diagnoosia, käythän lääkärillä varmistamassa, että sinulla on IBS. Tämä on tärkeää, sillä ärtyneen suolen oireesi voivat oikeasti kieliä myös esimerkiksi mikroskooppisesta koliitista tai muusta sairaudesta.


Ärtyneen suolen hoidossa tulee keskityttyä kokonaisuuteen. Pyrin aina hoidoissani huomioimaan ruokavalion, unen, liikunnan, asiakkaan nykyelämän tuomat stressit (esimerkiksi työpaikalla ja kotona koettu stressi), asiakkaan menneisyydestä tulevat stressitekijät, asiakkaan sosiaalisen tilanteen, iän ja sukupuolen vaikutukset, sekä fyysiset häiriöt.

Pyydän alussa ja tasaisin väliajoin asiakkaitani täyttämään esimerkiksi syvällisiä t

unnelukkotestejä ja ruokapäiväkirjaa, sekä käymään läpi elämässä tällä hetkellä käynnissä olevia stressitekijöitä ja rakenneongelmia. Rakenneongelmia ovat asiat, jotka edesauttavat negatiivisten asioiden tekemistä tai tapahtumista. Näitä voivat olla esimerkiksi liiallinen sosiaalisen median käyttö tai liikunnan puutteeseen vaikuttavat tekijät kotona tai työpaikalla. Hoidoissa keskitytään näiden asioiden läpikäymiseen helppojen tapojen muodossa, esimerkiksi ravitsemuksen ja unen parantamisen kohdalla; meditaatio- ja/tai hengitysharjoittein; ja asioiden yhdessä pohtimisella. Elämäntapaneuvonnalla on siis suuri rooli ärtyneen suolen oireyhtymän hoitamisessa. Henkisellä puolella meditaation lisäksi käytämme Emotional freedom techniques (EFT) hoitoja, jotka ovat eritoten tehokkaita negatiivisien tunteiden kohdalla, ja Skeematerapiaa eli tunnelukkojen hoitoa. Myös Neurokineettisen terapian (NKT) käyttö voi olla hyödyllistä, esimerkiksi lantionpohjan häiriöissä. Kokonaisuuden kannalta on todella tärkeää, että asiakas oppii tapoja ja keinoja hoitaa itse itseään. Omahoitotaitojen oppiminen, eritoten kivun lievittämiseen ja positiivisuuteen liittyen, on loppujen lopuksi ehkäpä tärkein asia itsetunnon kohottamisen kannalta. Näiden taitojen oppiminen tuo myös rauhallisen mielen, antaen varmuuden siitä, että mahdollinen “kohtaus” menee nopeammin ohi opittujen taitojen avulla. Tämän lisäksi haluan tukea asiakasta myös hoitosuhteen loputtua. Siksi asiakkaani saavat halutessaan käyttöönsä artikkeleita, videoita ja omahoito-ohjeita hamaan tulevaisuuteen saakka.

132 views0 comments
bottom of page